Produktion pågår

Vi fortsätter vårt arbete att med att
försörja våra kunder med finmekaniska
komponenter trots allt tråkigt som händer
runt omkring i världen och trots stora
problem på råvarumarknaden.

Välkommen med dina order och förfrågningar.